Privacyverklaring van Cold Door Solutions

Hier vindt u de privacy verklaring van Cold Door Solutions. Hierin wordt omschreven hoe er met uw persoonlijke gegevens om wordt gegaan die worden verzameld door Cold Door Solutions.

Cold Door Solutions

Inleiding

In deze privacy verklaring lees u alles over de manier waarop uw persoonsgegevens worden verzameld en hoe daarmee omgegaan wordt. Zo wordt uitgelegd waar uw gegevens opgeslagen liggen en voor welke doelen uw gegevens opgeslagen worden. Daarnaast vindt u hier ook al uw rechten met betrekking tot uw gegevens en hoe u gebruik kunt maken van die rechten.

De privacyverklaring zal soms gewijzigd worden door bijvoorbeeld wetswijzigingen. Het is daarom raadzaam de verklaring periodiek te raadplegen.

Namens directie van Cold Door Solutions

www.colddoorsolutions.nl
Cold Door Solutions

U leest op dit moment de privacy verklaring van Cold Door Solutions. Cold Door Solutions is een bedrijf dat zich richt op het monteren van isolatiesysteembouw op locatie.

Er zijn situaties waarin uw gegevens door Cold Door Solutions verzameld worden. Het is daarom goed dat u weet wat daarmee gedaan wordt en hoe u uw wensen rondom uw gegevens kan aangeven. Daarover gaat deze verklaring.

Als u zich niet prettig voelt omtrent het gebruik van uw gegevens door Cold Door Solutions, neem dan gerust contact op!

info@colddoorsolutions.nl | (+31) 0162 - 583221 | Tweelingenlaan 144 | 7324 BP | Apeldoorn 

Doel gegevens

Er wordt voor een aantal doelen persoonsgegevens verzameld door Cold Door Solutions. Deze worden hieronder toegelicht.

01. Het versturen van nieuwsbrieven

Cold Door Solutions stuurt via e-mail nieuwsbrieven. Deze nieuwsbrieven zijn enerzijds commercieel en anderzijds gericht op kennisdeling. U voornaam en e-mailadres worden verzameld via het daarvoor bestemde formulier op de website van Cold Door Solutions. Daarnaast kan u mondeling of tekstueel gevraagd worden om u aan te melden.

02. Contact opnemen

Uw gegevens zullen verzameld worden als u contact opneemt met Cold Door Solutions via de website. In dit formulier wordt echter alleen gevraagd om de benodigde gegevens om een voorstel of een dienst aan te kunnen bieden, zoals u naam, bedrijfsnaam, e-mailadres, telefoonnummer en productomschrijving.

03. Analytics

De website van Cold Door Solutions verzamelt uw gegevens om de website te verbeteren. Dit gebeurt met Google Analytics. Deze gegevens zijn anoniem en zijn dus niet gebonden aan uw persoonlijke gegevens. Denk hierbij aan informatie zoals de duur van u website bezoek of de pagina’s die u veel bezoekt.

Alle gegevens worden alleen verwerkt met uw uitdrukkelijke toestemming dan wel ter uitvoering van de overeenkomsten die worden aangegaan, dan wel omdat verwerking noodzakelijk is om jou in contact te brengen met potentiele relaties en/of opdrachtnemers.

Ontvangers

De gegevens die Cold Door Solutions ontvangt en verwerkt worden beheerd d.m.v.:

01. Mailchimp

De nieuwsbrieven worden verzonden met Mailchimp. Op het moment dat u zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, wordt uw e-mailadres en voornaam automatisch opgeslagen in de daarvoor bestemde lijst binnen Mailchimp.

02. Hostnet

De e-mail van Cold Door Solutions wordt gehost bij Hostnet. Als u contact opneemt via de formulieren of via mail, worden die betreffende mails opgeslagen op de servers van Hostnet.

02. WPEngine

De website en back-ups van de website worden gehost bij WPEngine. Gegevens die u achterlaat op de website van Cold Door Solutions zijn op de servers van WPEngine opgeslagen.

Beveiliging

Er worden van uw persoonsgegevens geen fysieke kopieën gemaakt. U gegevens worden alleen beheerd in de eerdergenoemde systemen en software.

De persoonsgegevens die door Cold Door Solutions of door eerder genoemde derden worden beheerd, zijn alleen toegankelijk via boven- staande software en zijn beveiligd met een wachtwoord en daar waar mogelijk met tweestapsverificatie.

Bij deze tweestapsverificatie wordt een code vanuit de software gegenereerd en verstuurd naar Cold Door Solutions. Deze code dient gebruikt te worden tijdens het inlogproces.

De apparaten die uw gegevens openen zijn elk zelf ook vergrendeld met een wachtwoord en/of vingerafdruk. Het aantal apparaten die toegang hebben tot uw gegevens wordt beperkt tot alleen de benodigde apparaten.

Daarnaast wordt uw bezoek aan onze website beveiligd door een SSL certificaat. Dit betekent dat uw verbinding met de website van Cold Door Solutions privé is. U herkent deze beveiliging aan het groene slotje voor de url.

Daarnaast is het domein van Cold Door Solutions ondertekend met DNSSEC. Dit is een extra hulpmiddel waarmee de ‘bewegwijzering’ van de website veiliger en vertrouwder wordt.

Uw rechten

01. Recht op inzage

U hebt het recht om ten alle tijden uw gegevens op te vragen die bij Cold Door Solutions vastgelegd en bewaard worden. Dit doe u door een e-mail te sturen of telefonisch contact op te nemen met Cold Door Solutions. U krijgt dan een overzicht van uw gegevens.

02. Recht op rectificatie

Kloppen u gegevens niet? Of zijn u gegevens veranderd? U hebt het recht om dit te laten rectificeren door Cold Door Solutions. U gegevens omtrent de nieuwsbrief kan u aanpassen via de daarvoor bestemde url onderaan elke mail.

03. Recht op overdracht

Mocht u de gegevens nodig hebben die bij Cold Door Solutions. opgeslagen liggen in het geval u overstapt naar een andere partij of dienst, dan heeft u het recht op overdracht. Hierbij dient Cold Door Solutions al uw gegevens over te dragen aan de andere partij.

04. Recht op wissen van gegevens

Wil u niet langer dat uw gegevens bij Cold Door Solutions vastgelegd zijn? Dan heeft u het recht op het laten wissen van uw gegevens.

05. Recht op het indienen van een klacht

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij Autoriteit Persoonsgegevens, als u vindt dat Cold Door Solutions niet op de juiste manier met uw gegevens omgaat.

06. Recht op stop gegevensgebruik (bezwaar)

Wilt u niet dat Cold Door Solutions uw gegevens gebruikt? Dan heeft u het recht op het stoppen van het gebruik van uw persoonsgegevens.

Het gebruik maken van deze rechten kan via info@colddoorsolutions.nl onder toezending van een kopie id-bewijs waarbij de pasfoto, de nummers onderaan het paspoort, id- bewijsnummer en BSN onleesbaar zijn gemaakt. Het streven is om binnen een week te reageren.

Plichten

Informatieplicht; Dit betekent dat Cold Door Solutions verplicht is om u duidelijk te informeren over wat Cold Door Solutions met u persoonsgegevens doet.

Cold Door Solutions informeert en wijst u op u privacy rechten door middel van deze privacyverklaring. Dit kan verstrekt worden als PDF per e-mail.
Ook staat deze privacyverklaring in PDF gepubliceerd op onze website.
Daarnaast wijst Cold Door Solutions contacten tijdens een eerste gesprek mondeling op alle rechten die men heeft en heeft men de ruimte om eventuele vragen hierover te stellen.

Verantwoordingsplicht; Dit betekent dat Cold Door Solutions aan de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) moet kunnen aantonen dat ze aan de AVG voldoet. Cold Door Solutions moet onder meer kunnen laten zien dat ze goed informeert over de verwerking van persoonsgegevens.

Door te voldoen aan de verantwoordingsplicht (accountability) levert Cold Door Solutions een belangrijke bijdrage aan de bescherming van het grondrecht van mensen op privacy.

Cold Door Solutions moet bijvoorbeeld kunnen aantonen dat een verwerking aan de belangrijkste beginselen van verwerking voldoet, zoals: rechtmatigheid, transparantie, doelbinding, juistheid.
Ook moet Cold Door Solutions kunnen laten zien dat de juiste technische en organisatorische maatregelen zijn genomen om de persoonsgegevens te beschermen.

Cold Door Solutions is verplicht om vanaf 25 mei 2018 verantwoording af te leggen over uw gegevensverwerkingen wanneer de Autoriteit Persoonsgegevens daar om vraagt.

Cold Door Solutions verwerkt persoonsgegevens op grond van een gerechtvaardigd belang, namelijk een commercieel belang. Denk hierbij aan het aanbieden van diensten of producten van Cold Door Solutions via e-mail. Uw gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden.

De gegevens die verplicht zijn om aan te leveren, zijn de minimale benodigde gegevens voor het aanbieden van de diensten of producten. U e-mailadres is bijvoorbeeld nodig om de nieuwsbrief te kunnen versturen. Als deze verplichte gegevens niet worden aangeleverd, kan Cold Door Solutions de betreffende dienst niet aanbieden.

Mocht het nodig zijn gegevens die u hebt gedeeld met Cold Door Solutions met anderen dan de hierboven genoemde partijen te delen (voor bijvoorbeeld het aanbieden van een dienst), dan zal daar eerst uw toestemming voor worden gevraagd.

Cold Door Solutions behoudt zich het recht de gegevens te openbaren wanneer dit wettelijk is vereist dan wel wanneer Cold Door Solutions dit gerechtvaardigd acht om te voldoen aan een juridisch verzoek/proces of om de rechten, eigendom of veiligheid van Cold Door Solutions te beschermen. Daarbij trachten wij altijd uw recht op privacy zoveel mogelijk te respecteren.

Heeft u toch nog vragen? Neem gerust contact op via onderstaande contactgegevens.

info@colddoorsolutions.nl | (+31) 0162 - 583221 | Tweelingenlaan 144 | 7324 BP | Apeldoorn